Gränsöverskridande företagshjälp
Att gränsöverskridande handel blir allt viktigare är inte minst tydligt i relationerna med vårt västra grannland. Under senare år har utbytet mellan svenska och norska företagare och kunder ökat stort.
Marie Svahn på KGH Redovisning AB i Strömstad och de övriga 18 medarbetarna har specialiserat sig på export- och importfrågor, inte minst momsrelaterade spörsmål.
- Det är viktigt att få ordning på momsregler och andra etableringsfrågor när man verkar i ett annat land, där har vi en närmast unik kompetens inom vårt område, berättar Marie. KGH Redovisning har specialkompetens inom redovisning, bokslut och deklarationer, beskattning, löner, arbetsgivaransvar, beskattning vid gränshandel och erbjuder en fullservice med sina diplomerade löneadministratörer och auktoriserade redovisningskonsulter.
Naturligt nog, med tanke på läget i Strömstad, utgörs kunderna till absolut största delen av norska företag. Marie ser en fortsatt stark utveckling för KGH Redovisning.
- Det blir allt viktigare att ha full koll på regler kring handel över gränserna och vi ser till att ha den kollen åt våra uppdragsgivare, försäkrar hon.


KGH Redovisning AB

Bransch:
Redovisning

Telefon: 0526-284 61
Fax: 0526-284 70


Email:
info@kghredovisning.com

Hemsida:
www.kghredovisning.com

Adress:
KGH Redovisning AB
Box 202
45224 Strömstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN